Ohýbáme realitu správným směrem :-)

Astrologická škola pro začátečníky je jednoletý ucelený cyklus, jehož cílem je umět si vytvořit a vyložit (nejen) vlastní nativní horoskop a připravit základní pevný pilíř pro případné další navazující rozšiřující kurzy, ale i pro vlastní kvalitní samostudium.

Astrologii vyučujeme velmi jednoduchým, ale efektivním způsobem prokládaným praktickými prožitkovými bloky. Pochopení nespočívá v učení se nudné teorie, ale v prožitku dané situace. S námi Astrologii pochopí úplně každý.

 "Astrologie – universální klíč k bludišti života"

Pro koho je Astroškola určená?

Škola je určena pro ty z vás, kteří chcete pochopit co a proč se vám  děje ve vašich životech.  Je koncipována jak pro úplné začátečníky, tak i pro mírně pokročilé…….

Pojďte se s námi naučit, jak porozumět svému horoskopu, svému životu a okolnostem, které na nás působí a tím nás ovlivňují. Pojďte se s námi naučit, jak využít vlastní potenciál k seberozvoji a         dosáhnout kvalitnější život.

Astrologie není složitá pro toho, kdo se ji skutečně chce naučit. Pokud jste se opravdu rozhodli, věřím, že na konci tohoto uceleného souboru kurzů budete zdatným čtenářem nejen svého vlastního horoskopu.

Co je to Astrologie

Pomocí astrologického horoskopu dokážeme vystihnout psychickou strukturu člověka – na tuto psychickou strukturu se váže určitý osud, čili: když mám určitou povahu, když mě formují určití lidé, určité prostředí a určité situace, budu žít určitý život.

Základ astrologie vychází z toho, že postavení planet odráží situaci silového pole na Zemi. Postavení planet není příčinou nějakých lidských vlastností či různých událostí, ale má pouze symbolický charakter. Stejně jako je symbolický název planet a znamení, je symbolická celá astrologie. Pochopením symboliky astrologie můžete pochopit i svůj život.

Jakým přínosem mi Astrologie bude?

Astrologie je předpoklad. Astrologie zkoumá dění ve vesmíru a vliv postavení planet v daném okamžiku na člověka. Napomáhá tak osobnímu rozvoji při hledání smyslu a pochopení významu dění a situací. ASTROLOGIE napomáhá POZNÁVÁNÍ A POCHOPENÍ sebe sama, ostatních lidí a situací (zákon příčiny a důsledku). Ukazuje nám náš vztah k širokému i blízkému okolí.

Astrologie není věštba, ale intuitivní logická záležitost. Matematika, pragmatika, logika, vhled, intuice, kombinace …Astrologie neslouží k předpovídání budoucnosti ani k věštění, ale je ideálním nástrojem k pochopení a nalezení předpokladu vývoje a pojmenování situace, ve které se nacházíme. Díky tomu máme možnost zareagovat tak, aby to bylo pro  náš prospěch v maximální možné míře.

Astrologie není jen věda, je to umění, jehož cílem je pochopit souvislosti mezi vesmírným děním a našimi životy. Osobní horoskop je otevřená kniha života, která vede naše kroky. Náš osobní úspěch závisí na tom, jak zdatní čtenáři jsme/budeme.

Jak bude Astroškola probíhat?

Výuka probíhá aktivním způsobem.  V naší škole si hned vyzkoušíte v praxi teoretické poznatky v prožitkové části a dále pak na praktických příkladech, kde se budete přímo zapojovat do výkladové části a ověřovat si nabyté teoretické poznatky v praxi – v horoskopu.

Během pěti víkendů se dozvíte základy astrologických témat, která si osvojíte v praktických blocích. Probereme si varianty, jak tyto znalosti uplatnit v každodenním životě a vyhnout se tak situacím, které nám znepříjemňují každodenní život. Postupně budeme procházet vše potřebné k vytvoření osobního horoskopu a jeho pochopení.

Kolik mě to bude stát?

Cena kurzu – 5 víkendů tj. 10 setkání = 10000,- Kč při platbě celého kurzu najednou.

V případě platby jednotlivých víkendů je celková cena 11000,- Kč tj. 2200,-Kč za víkend

V ceně kurzu je pro vás navíc 10 hodin individuálních konzultací. Konzultace můžete využít k vysvětlení jakéhokoliv tématu týkajícího se astrologie, nebo konkrétních horoskopů.

Co k tomu budu potřebovat?

Počítač, tablet, notebook, nebo alespoň chytrý telefon. Astrologický program (pokud ho již nemáte, dostane jej k dispozici) a svá data, neboť rozbor horoskopu je součástí výuky. Pokud neznáte svá data, můžete použít data někoho ze svých blízkých (samozřejmě s jejich výslovným souhlasem). Pak už zbývá jen dobrá nálada, odhodlání a chuť se učit novým věcem.

Jak se mohu přihlásit?

Napište mi email, na astroklic@seznam.cz nebo zavolejte na +420 774 911 501. Bližší informace, osnovu a přihlášku Vám zašlu emailem, případně předám osobně. Pak už stačí jen odeslat vyplněnou přihlášku a držet se pokynů v propozicích. Následně přijít ve stanovený termín s dobrou náladou, chutí a svačinou do našeho centra.

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání
Aktuální akce

Astrologická škola

2018 / 2019

Pro zájemce o Astrologii

Bližší info zde ....


Bylinková škola

2019

 pro zájemce o bylinkaření, diagnostiku a bylinkářskou praxi

Bližší info zde ....