Ohýbáme realitu správným směrem :-)

Co je to horoskop?

  Astrologický rozbor osobnosti ( radix, nativ neboli horoskop zrození) je mapa (otisk) nebe v okamžiku narození jedince platná pro konkrétní místo a čas narození. Skládá se z 12ti znamení, 12 domů, 8 planet, Slunce, Luny a dalších neopomenutelných aspektů, které tak tvoří jedinečný celek. Každý horoskop je jiný, protože rozmístění těchto aspektů v daný okamžik zrození se mění místem a časem zrození. Každý člověk je tedy individuální. K vypracování horoskopu tedy potřebujete znát datum, co nejpřesnější čas, tzn. na minuty a místo narození, protože v tomto okamžiku byl určitý jev ve vesmíru a vznikl tak vzájemný otisk dvou „obrazovek“ lidské duše, jejího zrození a momentálního okamžiku ve vesmíru, jako jejího zrcadla. My zrcadlíme vesmír a vesmír (se) zrcadlí v nás. Astrologie je filozofie. Věci uvnitř vesmíru jsou jednotou vnitřních vazeb a vzájemných souvislostí. Je to přesvědčení, že jedinec se stává jedinečným otiskem okamžiku, v němž se narodil. Žádné dvě duše, žádní dva jedinci nemohou být stejní. Mohou si být nápadně podobní, nikoliv však stejní. Tento fakt ovlivňují právě čas narození, místo narození, karmický otisk rodičů. A tak je to i u jednovaječných sourozenců. Přestože se narodí ve zdánlivě stejném čase, okamžik zrození se liší. Jeden se narodí jako první a druhý jako druhý …. Tím pádem se časový horizont zrození mění. I jedna jediná minuta hraje velmi důležitou úlohu v daném okamžiku. Dokáže vytvořit naprosto odlišný způsob vnímání a způsobu života. Není stejného času na stejném místě. Stejně tak jako není stejného místa ve stejném čase.

 Co nám může horoskop říci?

  Horoskop nám ukazuje kdo jsme. Čím jsme odlišní od ostatních, jakou máme výbavu do života. Životní energii, sílu, slabosti. Kde máme problematická místa a jakým způsobem s nimi máme možnost pracovat. Ukazuje na dispozice k nemocem, na počty dětí, ukazuje odkud pocházíme, naši původní rodinu, karmickou zátěž. Naše nadání a směr, lásky, partnerství, manželství, rozvody. Krizová místa. Prostě vše, co si jen dokážete představit. Právě i tu představivost a bohatost mysli zde najdeme. 

Odpůrci astrologie tvrdí, že pokud máme něco dané, proč se tedy snažit. Není tomu tak. Jsou samozřejmě věci,  které neovlivníme. Které jsou prostě dané (např. smrt atp.) Ostatní máme vesměs ve svých rukou. Možná je nám dáno kam dojdeme, ale způsob a pomyslnou cestu si volíme my sami. Je jen na nás, co s tím co je nám dáno, uděláme. Jak využijeme potenciál a možnosti nám dané. Říkáme tomu splnění, nebo naplnění principu.

  Psychologická astrologie vychází z toho, že postavení planet odráží situaci silového pole na Zemi. Postavení planet není příčinou nějakých lidských vlastností či různých událostí, má symbolický charakter.
Pomocí horoskopu vystihujeme psychickou strukturu člověka – na jeho psychickou strukturu se váže určitý osud, čili: když mám určitou povahu, když mě formují určití lidé, určité prostředí a určité situace, budu žít určitý život.

Jak se takový horoskop vlastně tvoří?

    Hodně zjednodušeně řečeno: vyhodnotí se sluneční znamení, ascendent a měsíční znamení. Následuje rozdělení planet v jednotlivých domech a jejich vzájemné vztahy mezi sebou, ke znamením, k domům, ascendentu, descendentu a IC a MC. Vztah vládců horoskopu k jednotlivým aspektům. Dále pak porovnání živlů obsažených v horoskopu. Vyhodnocení podstaty horoskopu. Jeho vlastní téma.

 

Vyhledávání
Aktuální akce

Astrologická škola

2018 / 2019

Pro zájemce o Astrologii

Bližší info zde ....


Bylinková škola

2019

 pro zájemce o bylinkaření, diagnostiku a bylinkářskou praxi

Bližší info zde ....