Ohýbáme realitu správným směrem :-)

 

    Planety se dělí na planety rychlé, které ovlivňují jedince a na takzvané „těžké“, které ovlivňují především civilizaci, lidské společenství. Dále je dělíme podle jejich rozestavení ve sluneční soustavě na osobní (Slunce, Luna, Merkur, Venuše, Mars), společenské (Jupiter, Saturn) a transcendentní (Uran, Neptun, Pluto).  Významné postavení planety značí dominantní postavení v horoskopu z pohledu tvaru nebo v bezprostředním kontaktu s hlavními osami horoskopu. Dále je pak důležité sledovat, zda je planeta retrográdní, stacionární, nebo direktní.

 

Osobní planety a transpersonální planety

Planety jsou vesměs aktivní principy, ztělesňují určité formy dynamiky v interakci s realitou — na rozdíl od znamení zvěrokruhu a na rozdíl od domů, jež se spíše podobají stavům a situacím. Uran, Neptun a Pluto jsou tak pomalé, že jejich oběžná dráha zčásti značně překračuje časové rozmezí individuálního života — nanejvýš 84 let u Uranu je ještě v rámci možného. Z toho lze usoudit, že dynamika planet se až po Saturn týká témat, do nichž může zasahovat moje osobnost a která mi v průběhu mého života opakovaně dávají šanci aktivně se s nimi konfrontovat. Tři planety za Saturnem se naopak vztahují k oblastem, jež přesahují mou osobnost, jsou transpersonální. V určitých případech dokonce přinášejí pocit, že jsme jim vydáni všanc a při výkladu se proto ukazují spíš ze své problematické stránky, jeví se spíše jako poslové náhody nebo dokonce osudu. Protože je nelze pochopit během jednoho lidského života, označují se také jako generační planety: Vysvětlují sociokulturní okolnosti, do nichž jsem se narodil.

 

Retrográdní planety

  Retrográdní planety nám říkají, kde bude naše vůle oslabena. Oslabena bude síla planety či aspektu od ní jdoucího, a to na vnější úrovni. Retrográdní planety hovoří o tom, kde mohou být naše hodnoty převráceny, případně čím by mohly být ovládány. Tedy nebudou se projevovat aktivně směrem ven, ale dovnitř do našeho nitra. Retrográdní planety také ukazují, kde je uložena naše karmická zátěž či poslání pramenící z dob minulých. Především pak jejich postavení v jednotlivých domech a znameních vypovídá, kde přesně, jak, jakým způsobem, se máme prezentovat, jaké k tomu máme možnosti a prostředky a jak moc obtížné to bude, a co všechno tím docílíme a získáme. Je to jakýsi dluh z minula, co jsme si přinesli do tohoto života a dostává se nám možnosti (nutnosti) tyto karmické dluhy vyrovnat. I když je tento proces velmi zdlouhavý a někdy velmi náročný, dovede nás k vlastnímu sebepoznání a hlubším prožitkům v cestě ke svému vlastnímu JÁ.

 

Direktní planety a stacionární planety

  Direktní planety jsou všechny ty, které jsou v horoskopu zrození v přímém chodu. Nejsou tak ničím zatíženy či oslabeny. Jejich směr je přímý po jejich vlastní ose. Zatížení může vzniknout pouze postavením planety v horoskopu ve znamení či domě, kde je daná planeta v pádu nebo vlastní negativní aspekt planety. Pokud je planeta neaspektovaná, bude se projevovat v horoskopu nepředvídatelným způsobem, přirovnatelně k Uranovi.

Stacionární planetou se nazývá ta planeta, která je v bodě před direkcí. Tedy na chvilku se zastaví, aby nabrala přímý směr. Stacionaritou planet se zabýváme především v momentě, kdy jsou ostatní prvky horoskopu nejasné, nebo u tranzitních planet, kde stacionární pohyb, spíš postoj planety, je velmi důležitým okamžikem pro správné určení významu tranzitu.

 

Vyhledávání
Aktuální akce

Astrologická škola

2018 / 2019

Pro zájemce o Astrologii

Bližší info zde ....


Bylinková škola

2019

 pro zájemce o bylinkaření, diagnostiku a bylinkářskou praxi

Bližší info zde ....