Ohýbáme realitu správným směrem :-)

 Další velmi podstatný prvek horoskopu je Luna. Stejně jako světlo (Slunce), tak Luna (tma), jsou nedílnou součástí pólu jang a jin. Zatímco sluneční znamení nám ukazuje, jak se budeme prezentovat, jak se budeme chovat a reagovat na životní situace, kdo jsme, naší přirozenou energii, (aktiv) to co je vidět navenek, Luna pak ukazuje to, co je v nás skryto. Naše pohnutky, duševní rozpoložení, naše nejniternější místa. Luna vypovídá o našich emocích, touhách a  přáních (pasiv).

Podle umístění Luny  v jednotlivých znameních horoskopu lze tedy určit, jak budeme niterně reagovat na určité životní situace, jaké budou naše pohnutky a s tím i spojené niterní prožitky.  Luna je také symbolem přizpůsobivosti, schopnosti naslouchání, přijímání. Bude-li Luna např. v Býku, bude nás to podvědomě táhnout k věcem krásným, se silnou vazbou na rodinu a její blaho. Bude převládat dobrosrdečnost a něha vycházející z nejhlubšího nitra člověka s tímto postavením Luny. Lidé s Lunou v Beranu pak budou neposední, se silnou motivací jít neustále dál a hledat vše nové, co by je motivovalo k dalším krokům.

    Dále je pak důležité její umístění v příslušném domu, ostatně jako i u Slunce a jiných planet. Neboť i tyto prvky velmi ovlivňují působení na lidskou duši a její rozpoložení.

 

Vyhledávání
Aktuální akce

Astrologická škola

2018 / 2019

Pro zájemce o Astrologii

Bližší info zde ....


Bylinková škola

2019

 pro zájemce o bylinkaření, diagnostiku a bylinkářskou praxi

Bližší info zde ....