Ohýbáme realitu správným směrem :-)

I v nejtemnějších hlubinách bývá směr ke světlu, jako v nejtemnějších hodinách bývá čas oddechu.

13.3.2016  Neptun obrátil směr z direktního pohybu do stacionárního. Zastavil se, rozhlídl se a nabírá zpětný, retrográdní pohyb, do hlubin svého vodního království.

Neptun bývá inspirací pro básníky, umělce, malíře, věštce, humanisty, přeměňuje osobní lásku na lásku všeobecnou. Rozpouští hranice našeho bytí a láká nás překročit všechna omezení reality a vstoupit do říše snů a nekonečných možností. Neptun je naše vnímání, představa a ideál. Představuje náš svět fantazie a dává nám silnou touhu po splynutí s něčím větším, než jsme my sami. Je to touha po víře, kterou cítíme. Je někdy tak silná, že nám bere smysl pro realitu. Neptun je vládcem našich snů a přání, meditace a mystiky.

Neptun má při svém oběhu horoskopem 3 polohy. Přímou – tedy pohyb vpřed.

V tu dobu se nachází nad hladinou, a zprostředkovává nám tak přenos z hlubin své druhé, tedy retrográdní fáze (nevědomí – podvědomí) směrem nad hladinu – tedy vědomí. Při třetí, stacionární fázi nás nechává v hluboké nejistě, Je to okamžik, kdy vůbec nevíme co je pravda a co iluze. Trvá jen pár chvilek.. Ale i ten "okamžik"  je takový – mezi nebem a zemí, kde nic už není.

Představme si tedy Neptuna, právě nořícího se do hlubin. Při své retrográdní cestě pobývá pod vodou, ve svém království. V tuto dobu se víc zaměřme na to co se okolo nás děje, neboť více než jindy se okolo nás objevují "podvodníci" -pod-vod(ou). Neklikejme tedy bezmyšlenkovitě na všechno, co nám přijde do emailu, neprozrazujme na vyzvání neznámým své údaje, či informace, teď je skutečný zvýšená koncentrace pochybných živlů. A dávejme si pozor, na to co nám druzí říkají. Ne vždy to musí být pravda. Nemusí to být přímo lež, nebo úmysl, ale celkově je tohle čas, který nemá dost chuti a dynamiky k tomu se k věcem stavět čelem a zpříma. Nechuť cokoliv řešit může právě vyústit v ono neupřímné. Na druhou stranu, víme li to, měli bychom se toho sami vyvarovat. I když cokoliv nebudeme chtít řešit, bude nás to vše obtěžovat, vše cokoliv nás bude vtahovat zpátky do jakékoliv nepříjemné reality, je nutné si uvědomit, že jsou věci, co prostě vyžadují naši pozornost a je potřeba se k nim i tak postavit. Hezky zpříma, čelem a upřímně. Žádné kličkování, vyhýbání, protože na to čeká právě Saturn ve Střelci a ten se s tím mazat nebude.

Měli bychom se také víc soustředit na své další kroky. Na to co hodláme (u)dělat a s kým. Zvýšenou pozornost věnujme lidem, kteří nám do života vpluli poslední týdny a to platí zvláště pro ty lidi, kterým sedí tranzitní Neptun na nativní Vertexové ose. Můžete se tak stát obětí dobře vymyšleného podvodu, podlehnout lehce sebeklamu a zadělat si na hodně dlouhodobé problémy. A navíc, už teď se Merkur odráží do kvadrátku s Neptunem. To je hodně divoká kombinace. Tady už půjde " o život" protože mohou naše rozpoznávací logické kvality naprosto selhat. A co bychom za normálních okolností v životě neudělali, se náhle může proměnit ve špatnou skutečnost a následně pak ve zlý sen.

Neptun je rozklad, Neptun je rozpuštění. Neptun je chaos. Neptun je bezbřehá inspirace, je to Múza, ale také Siréna, jež vábí svým zpěvem námořníky na lodi, aby se o útes ztroskotaly a ona je pak mohla stáhnout k sobě pod vodu.  Opatrně s alkoholem, s návykovými látkami atp. Riziko závislosti je obrovské. Tak jak Siréna láká a láká až je nakonec pozdě. A dnešní den může být pro někoho mega emočním. Luna ve Štíru v knj. s Marsem. Dnešní, včerejší, možná dozvuk v zítřku. Snadno podlehneme tak svodům Sirén.

Mars jako horník fárá ve Štírovském podzemí našeho podvědomí a vytahuje vytěsněné a Luna nás v tom hezky vymáchá. A tu zaslechneme hlas Sirén, jemný a vábivý …. a naše loď se v tu chvíli o skaliska roztříští ……

Neptun v tomto zpětném pohybu má ale také své nesporné plus. Je to naše možnost se ponořit hluboko do sebe, do svých vzpomínek, oprášit tak dávno zapomenuté. Nabízí nám možnost si některé věci znovu prožít, položit se do nich. Pomáhá řešit naše vnitřní traumata. Někdy tím, že nám určité věci skryje do hlubin, tak pomůže "přežít" jinak neřešitelné a traumatizující okolnosti a prožitky. Schová nás do své mlhy a my díky tomu neuvidíme to, co by nás jindy hluboce ranilo. Je to dobře nebo špatně? Pravda k nám jednou zcela jistě přijde. I toto prozatím skryté nám jednou ukáže. Ale bude to až ve chvíli, kdy to budeme schopni přijmout, aniž by to mělo tolik fatální dopady.

Je to čas, kdy bychom se měli věnovat svému zdraví, svému sebe-rozvoji, najít si v hlubinách ty příčiny naší nespokojenosti a vydat se na cestu jejich pochopení, řešení a následnou regeneraci. Najděme si tedy čas na pochopení sebe i druhých na společné zasnění se.

Pro ty, kdo se chtějí nechat unést do hlubin, doporučuji báseň od Vítězslava Nezvala – Námořník.

A pro ty, kdo chtějí držet kormidlo své lodi, je určena naše Astrologická škola.

Photo by volfdrag – pixabay

Vyhledávání
Aktuální akce

Astrologická škola

2018 / 2019

Pro zájemce o Astrologii

Bližší info zde ....


Bylinková škola

2019

 pro zájemce o bylinkaření, diagnostiku a bylinkářskou praxi

Bližší info zde ....